fbpx

Kako mogu poslati Sigma proizvod na servis?

Najbolje je da kontaktirate svog ovlaštenog prodavača i oni će vam pomoći u slanju proizvoda na servisiranje. Druga je mogućnost da se izravno obratite svom servisnom centru koji je naveden na jamstvenom listu, a koji ste dobili s objektivom. Više informacija možete pronaći i na našim web stranicama. Tamo ćete pronaći adrese servisnih centara i obrasce potrebne za slanje Sigma proizvoda na servis.